Tu jesteś: Wniosek karny: Doniesienie – tak lub nie | Język: pl

Rozmiar pisma / Wybór innych kolorów

Farbe: Schwarz/Weiss

Nawigacja poszczególnych rozdziałów

Nawigacja poszczególnych rozdziałów-opuścić

Treść

Nawigacja rozdziałów "Strafantrag"

 

Doniesienie – tak lub nie

Policja i sądownictwo
są dzisiaj raczej gotowe, aby chronićkobietę także przed jej partnerem. Ale to nie funkcjonuje automatycznie – Pani sama będzie musiała się do tego przyczynić.
Dlatego też proszę wcześniej rozważyć, co przemawia za, a co przeciw.

Za tym przemawia:

 • Wielu sprawcom dopiero doniesienie
  uświadamia, że
  - postępują bezprawnie
  - są sprawcami przemocy
  - grozi im kara
  - muszą się zmienić
 • Doniesienie może umotywować sprawcę do odwiedzenia poradni dla mężczyzn stosujących przemoc.
 • Wniosek o ukaranie dostarcza na podstawie prawa cywilnego ważne powody do przekonania sądu rodzinnego o Pani interesach.

Przeciwko temu przemawia:

 • On mógłby Pani grozić, żeby Pani nie zeznawała
 • Przeważnie jest to tzw. zeznanie przeciwko zeznaniu (Aussage gegen Aussage). Jeśli kobieta lub policja nie dostarczą żadnego materiału dowodowego przeciwko sprawcy, wtedy postępowanie zostaje zawieszone (Verfahren wird eingestellt)!

Nawigacja wyszukiwania, spisu treści, ustawień stron, wyboru języka i własnego zdania


Reklama(nur in deutsch)

Opuścić reklamę

Weitere Websites zum Thema:

www.4Uman.info
Tests und Infos für Gewaltausübende

www.spass-oder-gewalt.de
Jugendliche sensibilisieren sich für sexuelle Gewalt

www.save-selma.de
Adventure mit Video zeigt wie man aus Missbrauchs-
Beziehungen entkommt

Pressemappe

Logo presseecho.de

Soll diese Seite bekannter werden?

Was Sie tun können:

1. Link setzen

auf der eigenen Website:
Banner und Code hier downloaden

2. Site weiterempfehlen:

Formular zum Empfehlen der WebsiteStrzałka do góry