Tu jesteś: Cudzoziemka | Język: pl

Rozmiar pisma / Wybór innych kolorów

Farbe: Standard

Nawigacja poszczególnych rozdziałów

Nawigacja poszczególnych rozdziałów-opuścić

Treść

Nawigacja rozdziałów "Auslaenderin"

 

Cudzoziemka

Tak samo jak kobiety miejscowe,
również cudzoziemki dotknięte są przemocą. Przemoc jest bezprawiem również w rodzinach cudzoziemskich i nie może być usprawiedliwiana jako zjawisko uwarunkowane kulturowo.

Formy przemocy, takie jak zastraszanie, izolacja socjalna, przemoc psychiczna, ekonomiczna, fizyczna i seksualna, służą także tutaj do podtrzymania władzy i kontroli – jednak cudzoziemki jeszcze bardziej są izolowane.

Nawigacja wyszukiwania, spisu treści, ustawień stron, wyboru języka i własnego zdania


Reklama(nur in deutsch)

Opuścić reklamę

Weitere Websites zum Thema:

www.4Uman.info
Tests und Infos für Gewaltausübende

www.spass-oder-gewalt.de
Jugendliche sensibilisieren sich für sexuelle Gewalt

www.save-selma.de
Adventure mit Video zeigt wie man aus Missbrauchs-
Beziehungen entkommt

Pressemappe

Logo presseecho.de

Soll diese Seite bekannter werden?

Was Sie tun können:

1. Link setzen

auf der eigenen Website:
Banner und Code hier downloaden

2. Site weiterempfehlen:

Formular zum Empfehlen der WebsiteStrzałka do góry